TAIKO KIKAI ESC-260MCT

TAIKO KIKAI ESC-260MCT

Output : 75kW

Speed: 1,800min-1

Suction bore : 250mm

Discharge bore : 250mm

Accreditations

    Get A Free Quote

    ×